Trwa ładowanie...
bEKhFFFh
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-09-15
PAT Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o.
0,94
-1,06
2021-09-08
PAT Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.
0,92
-5,64
2021-08-30
PAT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,91
0,00
2021-08-02
PAT Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
0,84
-0,71
2021-07-23
PAT Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
0,85
0,00
2021-07-23
PAT Wykreślenie zastawu (poz. 2578202) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.
0,85
0,00
2021-06-29
PAT Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
0,92
-5,64
2021-06-11
PAT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 11.06.2021 roku.
0,89
0,00
2021-06-11
PAT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 11.06.2021 roku.
0,89
0,00
2021-06-10
PAT Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
0,90
-0,67
2021-05-17
PAT QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,92
0,00
2021-05-14
PAT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
0,92
+1,31
2021-05-14
PAT Korekta Uchwały nr 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki PATENTUS S.A. w dniu 19.03.2021r.
0,92
+1,53
2021-03-26
PAT Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.
0,99
0,00
2021-03-22
PAT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
1,05
0,00
2021-03-22
PAT R /: formularz raportu rocznego
1,05
0,00
2021-01-19
PAT Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
1,08
+0,93
2020-12-23
PAT Piąte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.
0,99
0,00
2020-12-10
PAT Wykreślenie z Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego poz. 2445791 na aktywach o znacznej wartości.
1,03
-0,49
2020-12-02
PAT Czwarte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji
1,04
+0,48
  • Poprzednia strona
  • z 21
  • Następna strona
bEKhFFFP