Trwa ładowanie...
bEUlcsMR
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-12-02
PAT Spłata kredytu odnawialnego w Getin Noble Bank S.A.
1,05
-1,42
2021-11-16
PAT QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,08
0,00
2021-11-16
PAT Korekta skonsolidowanego raportu rozszerzonego za III kwartał 2021 roku oraz danych w tabeli ESPI
1,08
0,00
2021-11-15
PAT QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,11
0,00
2021-10-27
PAT Korekta informacji w zakresie łącznej kwoty zamówień.
1,23
-2,44
2021-09-15
PAT Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o.
0,94
-1,06
2021-09-08
PAT Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.
0,92
-5,64
2021-08-30
PAT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,91
0,00
2021-08-02
PAT Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
0,84
-0,71
2021-07-23
PAT Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
0,85
0,00
2021-07-23
PAT Wykreślenie zastawu (poz. 2578202) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.
0,85
0,00
2021-06-29
PAT Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
0,92
-5,64
2021-06-11
PAT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 11.06.2021 roku.
0,89
0,00
2021-06-11
PAT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 11.06.2021 roku.
0,89
0,00
2021-06-10
PAT Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
0,90
-0,67
2021-05-17
PAT QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,92
0,00
2021-05-14
PAT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
0,92
+1,31
2021-05-14
PAT Korekta Uchwały nr 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki PATENTUS S.A. w dniu 19.03.2021r.
0,92
+1,53
2021-03-26
PAT Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.
0,99
0,00
2021-03-22
PAT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
1,05
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 21
  • Następna strona
bEUlcsNz