Trwa ładowanie...
bESiIuVx
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 1149 5776 6377 235
Zysk (strata) z działalności operacyjnej494-293-3 416-3 297
Zysk (strata) brutto109-530-3 691-2 720
Zysk (strata) netto69-477-2 756-2 571
Przepływy netto-1 7441 422-6 3982 078
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8241421 4923 056
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 073-1 412-2 5683 861
Przepływy netto z działalności finansowej1 1532 692-5 322-4 839
Aktywa razem141 430137 369142 987151 436
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania36 45832 43637 49943 126
Zobowiązania długoterminowe21 91621 83022 18025 892
Zobowiązania krótkoterminowe14 54210 60615 31917 234
Kapitał własny104 283104 216104 797107 553
Kapitał zakładowy11 80011 80011 80011 800
Liczba akcji (tys. szt.)29 500,0029 500,0029 500,0029 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,543,533,553,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,02-0,09-0,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów62 719148 818135 10659 046
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-69319 62012 6002 508
Zysk (strata) brutto-52318 10710 7232 389
Zysk (strata) netto21914 6088 5651 843
Przepływy netto2 845-3 5728 17418
Przepływy netto z działalności operacyjnej23 11213 787-3 67210 243
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-16 984-6 938-4 001-2 349
Przepływy netto z działalności finansowej-3 283-10 42115 847-7 876
Aktywa razem151 436167 829179 520153 219
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 12658 35484 63067 061
Zobowiązania długoterminowe25 89227 96429 09227 669
Zobowiązania krótkoterminowe17 23430 39055 53839 392
Kapitał własny107 553108 60194 03685 379
Kapitał zakładowy11 80011 80011 80011 800
Liczba akcji (tys. szt.)29 500,0029 500,0029 500,0029 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,653,683,192,89
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,490,290,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bESiIuWf