Trwa ładowanie...
bEivhsaJ

Notowania

BIOGENED: strona spółki
14.12.2020, 16:29

BGD Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia o zawarciu w dniu 14.12.2020 r. między Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowy kredytu nieodnawialnego, na podstawie której Emitent otrzyma kredyt do 3.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków Emitenta na reklamę na okres 60 miesięcy od zawarcia umowy. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, płatne w malejących miesięcznych ratach. Zabezpieczenie umowy stanowi: weksel in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową, hipoteka umowna łączna na położonych w Łodzi nieruchomościach Emitenta, sądowy zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych, zapasach surowców i opakowań oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia przedmiotu zastawów rejestrowych.
W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bEivhsbr