Trwa ładowanie...
bDSDjgNx

Notowania

FERRUM: strona spółki
22.12.2020, 15:05

FER Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 dotyczącego współpracy spółki zależnej ZKS FERRUM S.A. [ZKS FERRUM] z Bankiem Pekao S.A. [Bank] oraz informacji przekazywanych w raportach okresowych w zakresie kredytów i innych produktów bankowych, Zarząd FERRUM S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem aneksów zmieniających warunki przyznanego finansowania obejmujących:
[1] aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy, który przewiduje przede wszystkim czasowe zwiększenie [po spełnieniu przez ZKS FERRUM czynności formalno-prawnych typowych dla tego rodzaju umów] do dnia 31 marca 2021 r. wysokości limitu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności z kwoty 15 mln zł do 20 mln zł; [2] aneks do umowy o otwarcie linii gwarancji, który przewiduje [po spełnieniu przez ZKS FERRUM czynności formalno-prawnych typowych dla tego rodzaju umów] zwiększenie z kwoty 8,6 mln zł do 8,95 mln zł wartości odnawialnej linii na wystawianie gwarancji bankowych oraz wydłużenie terminu obowiązywania tej umowy do dnia 31 marca 2025 r.; [3] aneks do umowy kredytu obrotowego, który przewiduje zwiększenie o 7,5 mln zł wysokości hipoteki umownej ustanowionej jako zabezpieczenie spłaty tej umowy. Pozostałe postanowienia ww. umów nie uległy istotnej zmianie.

Inne komunikaty

bDSDjgOf