Trwa ładowanie...
bEUBkAbp
Notowania
EUROCASH: strona spółki
23.12.2020, 17:07

EUR Emisja obligacji serii B oraz wprowadzenie do obrotu na ASO GPW.

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 33/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. informuje, że 23 grudnia 2020 r. nastąpiła emisja 125.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 125.000.000 PLN („Obligacje”) w związku z zarejestrowaniem w tym dniu Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ponadto Emitent informuje, że w tym samym dniu Obligacje zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Inne komunikaty

bEUBkAbX