Trwa ładowanie...
bFflhYWd
Notowania
PROLOG: strona spółki
28.12.2020, 15:38

PRL Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta

Zarząd Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 28 grudnia 2020 roku umowy pożyczki (dalej: "Umowa") z akcjonariuszem Emitenta – XBS Logistics S.A. (dalej: "Akcjonariusz").
Przedmiotem zawartej Umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz Akcjonariusza pożyczki kwoty pieniężnej w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na potrzeby nadzwyczajnego finansowania Akcjonariusza. Pożyczka została udzielona w walucie polskiej (dalej: "Pożyczka"). Umowa ma charakter odpłatny. Oprocentowanie Pożyczki będzie równe średniorocznemu WIBOR3M + marża 2 punkty procentowe w skali roku. Zgodnie z Umową, odsetki od Pożyczki maja zostać zapłacone przez Akcjonariusza na rzecz Emitenta w dniach 31 grudnia 2021, 31 grudnia 2022 oraz w dacie spłaty Pożyczki. Całkowita kwota Pożyczki ma zostać spłacona najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

Inne komunikaty

bFflhYWL