Trwa ładowanie...
bDXQAtQl

Notowania

JWCONSTR: strona spółki
30.12.2020, 15:31

JWC Zmiana znaczącej umowy pomiędzy podmiotami zależnymi.

Zarząd J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. został zawarty aneks do umowy z dnia 28 lutego 2017 roku zawartej, pomiędzy podmiotami zależnymi od Spółki: spółką pod firmą Hanza Invest S.A. z siedzibą w Ząbkach jako Inwestorem („Inwestor”) a spółką pod firmą J.W. Construction Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach jako Generalnym Wykonawcą („Wykonawca”), której przedmiotem jest dokończenie przez Wykonawcę budowy budynku mieszkaniowo – usługowego w Szczecinie przy al. Wyzwolenia ul. Odzieżowej p.n. „Hanza Tower”, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. a o zmianie raportami nr: 34/2018 z dnia 14 listopada 2018 r., 11/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. oraz 62/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Aneksem zostały zmienione: 1. Zakres prac poprzez zwiększenie zakresu robót w związku z dodatkowymi ustalanymi miedzy stronami pracami wewnątrz budynku jak i na zewnątrz budynku. 2. W związku ze zmianą (zwiększeniem) uzgodnionego zakresu robót oraz zmianą cen materiałów oraz usług wynagrodzenie z tytułu kontraktu uległo zwiększeniu do kwoty 216.526.500 zł netto powiększonej o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej. 3. Terminy: zakończenia prac, który został ustalony na dzień 31 marca 2021 r. oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, który został ustalony na dzień 30 kwietnia 2021 r. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest, w ocenie Spółki, istotność zawartego aneksu dla działalności Grupy Kapitałowej Spółki.

Inne komunikaty

bDXQAtQT