Trwa ładowanie...
bDUErXxN

Notowania

EMC Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA (Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:
• Raporty roczne: Jednostkowy raport roczny na 2020 rok: 01.04.2021 r. Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok: 01.04.2021 r. • Raport półroczny: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku: 30.09.2021 r. • Raporty kwartalne: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku: 27.05.2021 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku: 29.11.2021 r. Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z §62 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku oraz IV kwartał 2021 roku. Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty

bDUErXyv