Trwa ładowanie...
bDTtgAKZ

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-02-23
EMC Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta - Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim
14,00
0,00
2021-02-22
EMC Zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA) z Penta Investments Limited
13,80
+5,07
2021-02-05
EMC Zawiadomienie o pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji
12,50
+15,20
2021-01-14
EMC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2021 roku
13,80
+2,17
2021-01-14
EMC Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2021 roku.
13,80
+2,17
2021-01-07
EMC Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi pisemnych informacji o spółce poza Walnym Zgromadzeniem
13,60
+10,29
2021-01-04
EMC Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
11,30
-0,88
2021-01-04
EMC Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2021 roku
11,30
-0,88
2020-12-23
EMC Rezygnacja osoby nadzorującej EMC Instytut Medyczny S.A.
12,70
-5,51
2020-12-22
EMC Porozumienie w sprawie przejęcia szpitala w Kamieniu Pomorskim
12,70
0,00
2020-12-18
EMC Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej
14,00
-9,29
2020-12-16
EMC Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji niezdematerializowanych w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji
14,80
-9,46
2020-12-07
EMC Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 14 stycznia 2021 r.
13,30
-3,76
2020-11-26
EMC QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13,50
0,00
2020-11-25
EMC Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji niezdematerializowanych w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji
13,10
0,00
2020-11-24
EMC Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad
12,90
+1,55
2020-11-04
EMC Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji niezdematerializowanych w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji
15,60
0,00
2020-10-30
EMC Informacja o pozwie o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
13,80
0,00
2020-10-28
EMC Przygotowania do procesu likwidacji Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim
16,90
-3,55
2020-10-26
EMC Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zdrowie Sp. z o.o.
19,90
-13,57
  • Poprzednia strona
  • z 86
  • Następna strona
bDTtgALH