Trwa ładowanie...
bDXWqmCZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów122 606112 612100 414105 728
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1749432 05039
Zysk (strata) brutto-1 489-9731 137-3 831
Zysk (strata) netto-1 764-1 574717-5 081
Przepływy netto-17 5538 2007 636256
Przepływy netto z działalności operacyjnej-87 06490 37419 597-563
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 907-1 473-7 473-145
Przepływy netto z działalności finansowej71 418-80 701-4 488964
Aktywa razem382 435385 972376 467362 880
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania196 111198 484264 454251 796
Zobowiązania długoterminowe84 01690 46389 641169 695
Zobowiązania krótkoterminowe107 459108 021174 81382 101
Kapitał własny178 641180 405104 947104 230
Kapitał zakładowy88 75588 75588 75588 755
Liczba akcji (tys. szt.)22 188,6522 188,6522 188,6522 188,65
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,058,134,734,70
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,08-0,070,03-0,23
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów441 360410 402372 099306 823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 206-1 070-10 9494 582
Zysk (strata) brutto-5 156-7 399-17 247-42
Zysk (strata) netto-7 702-8 465-17 680747
Przepływy netto-1 46114 427-4 669803
Przepływy netto z działalności operacyjnej22 34422 272-5 75723 710
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-10 998-39 432-11 752-23 872
Przepływy netto z działalności finansowej-12 80731 58712 840965
Aktywa razem382 435368 570295 450291 153
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania196 111252 399198 231161 969
Zobowiązania długoterminowe84 016166 79787 93881 423
Zobowiązania krótkoterminowe107 45985 602110 29380 546
Kapitał własny178 641109 31190 007123 152
Kapitał zakładowy88 75588 75553 14153 141
Liczba akcji (tys. szt.)22 188,6522 188,6513 285,3513 285,35
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,054,936,789,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,35-0,38-1,330,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDXWqmDH