Trwa ładowanie...
bEaiMkjp

Notowania

BGD Spłata kredytu obrotowego

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że Emitent dokonał w terminie całkowitej spłaty na rzecz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 roku na kwotę 3.000.000 złotych oraz wszystkich należności ubocznych.
O zawarciu przedmiotowej umowy i przeznaczeniu kredytu Emitent informował inwestorów raportem bieżącym EBI nr 7/2016. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-04-14
BGD Zawarcie umów leasingu operacyjnego
12,90
-3,10
2021-03-16
BGD Zakończenie procesu rejestracji akcji w KDPW S.A.
13,30
+0,75
2021-03-09
BGD Zawarcie umowy pożyczki
13,70
-1,46
2021-01-04
BGD Spłata kredytu obrotowego
8,50
+5,88
2021-01-04
BGD Spłata kredytu obrotowego
8,50
+5,88
2020-12-14
BGD Zawarcie umowy linii gwarancji
9,10
-1,10
2020-12-14
BGD Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego
9,10
-1,10
2020-11-16
BGD Terminowa wypłata dywidendy
10,00
0,00
2020-11-10
BGD Zawarcie umowy o prowadzenie PPK
10,40
+2,88
2020-10-22
BGD Potwierdzenie zawarcia umowy o zarządzanie PPK
12,50
0,00
bEaiMkjX