Trwa ładowanie...
bDSDsQaJ

Notowania

TIG Zawiązanie spółki zależnej TIG ASI Sp. z o.o.

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2021 r. Emitent zawiązał spółkę zależną, której jest jedynym udziałowcem – TIG ASI Sp. z o.o.
TIG ASI Sp. z o.o. będzie prowadziła działalność inwestycyjną i będzie rozwijała się dwutorowo: - głównie inwestycje w wybrane projekty technologiczne mające na celu zapewnienie efektu synergii oraz przewag konkurencyjnych w podstawowej działalności operacyjnej Emitenta na rynku OZE, - klasyczna działalność inwestycyjna w akcje i udziały atrakcyjnych, innowacyjnych przedsiębiorstw cechujących się wysoką potencjalną stopą zwrotu. Docelowo działalność inwestycyjna będzie prowadzona w ramach spółki zależnej TIG ASI Sp. z o.o., a działalność fotowoltaiczna w ramach notowanej na NewConnect spółki dominującej Erato Energy S.A. (po połączeniu Emitenta ze spółką zależną Erato Energy Sp. z o.o. i zmianie nazwy Emitenta na Erato Energy S.A.). Zawiązanie TIG ASI Sp. z o.o. wynika z umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2020 i jest spójne ze strategią rozwoju Tech Invest Group / Erato Energy, która została opublikowana raportem bieżącym nr 45/2020.

Inne komunikaty

bDSDsQbr