Trwa ładowanie...
bDTtHSFx

Notowania

ATT Powołanie Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2021 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołana została Pani Magdalena Butrymowicz.
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Panią Magdalenę Butrymowicz na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia. Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz stosownymi oświadczeniami nowo powołanej Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Spółka przekaże niezwłocznie po skompletowaniu. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty

bDTtHSGf