Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-04-18
ATT Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 16 maja 2024 roku
22,70
0,00
2024-04-18
ATT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 16 maja 2024 roku
22,70
0,00
2024-04-12
ATT Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie Członka Zarządu Grupy Azoty S.A.
23,28
0,00
2024-04-10
ATT Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w marcu 2024 roku
23,70
0,00
2024-04-05
ATT Informacja o szacowanym wpływie na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023 zdarzeń o charakterze niepieniężnym
22,52
0,00
2024-04-04
ATT Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
22,56
+1,15
2024-03-29
ATT Aktualizacja informacji o szacowanym wpływie na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023 niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym
22,30
0,00
2024-03-28
ATT Zakończenie negocjacji oraz wypowiedzenie umowy o prowadzenie negocjacji w sprawie nabycia udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka sp. z o.o.
22,30
0,00
2024-03-28
ATT Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę zależną
22,04
+0,45
2024-03-27
ATT Podpisanie aneksu do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty
22,04
0,00
2024-03-25
ATT Uzupełnienie informacji o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.
22,50
-1,96
2024-03-21
ATT Powołanie Członka Rady Nadzorczej
22,40
0,00
2024-03-21
ATT Uzupełnienie informacji o powołanych Członkach Zarządu Grupy Azoty S.A.
22,50
0,00
2024-03-19
ATT Odwołanie i powołanie Członków Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
22,94
0,00
2024-03-19
ATT Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.
22,94
0,00
2024-03-13
ATT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. zwołanym na dzień 14 lutego roku, kontynuowanym – po przerwie – w dniu 13 marca 2024 roku
22,86
-1,75
2024-03-13
ATT Projekt uchwały niepodjętej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. zwołanego na dzień 14 lutego 2024 roku, kontynuowanego – po przerwie – w dniu 13 marca 2024 roku
22,86
-1,75
2024-03-11
ATT Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w lutym 2024 roku
22,70
0,00
2024-03-11
ATT Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 14 lutego 2024 roku po ogłoszonej przerwie obradach do 13 marca 2024 roku
22,46
+1,34
2024-02-29
ATT Podpisanie aneksu do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty
22,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 65
  • Następna strona