Trwa ładowanie...
bDSpLeJN

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-03-29
ATT Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu z ubiegania się o wybór na stanowisko w następnej kadencji
30,15
0,00
2021-03-27
ATT Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.
29,70
+2,02
2021-03-26
ATT Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał 2020 roku oraz za rok 2020
28,75
+3,30
2021-03-24
ATT Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym
29,15
0,00
2021-02-25
ATT Spełnienie warunków do Zamknięcia Finansowego
30,65
0,00
2021-02-23
ATT Podpisanie z Województwem Małopolskim porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”
30,00
-1,00
2021-01-21
ATT Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
27,90
+3,58
2021-01-11
ATT Życiorys i oświadczenia nowo powołanej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.
30,25
+2,31
2021-01-08
ATT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 stycznia 2021 roku.
30,25
+2,31
2021-01-08
ATT Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 stycznia 2021 roku
30,25
+2,31
2021-01-08
ATT Powołanie Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.
30,85
-1,94
2021-01-04
ATT Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej – korekta
28,90
-0,69
2020-12-30
ATT Życiorys i oświadczenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej
27,80
-1,26
2020-12-29
ATT Wypowiedzenie umów na zakup węgla
27,30
+1,83
2020-12-29
ATT Powołanie Członka Rady Nadzorczej
27,30
+1,83
2020-12-11
ATT Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 08 stycznia 2021 roku
27,50
-1,27
2020-12-11
ATT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 08 stycznia 2021 roku
27,50
-1,27
2020-12-04
ATT Powołanie Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.
25,25
+0,59
2020-11-30
ATT Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.
25,30
+0,59
2020-11-27
ATT Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.
25,30
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 56
  • Następna strona
bDSpLeKv