Trwa ładowanie...
bDUpVJnp

Notowania

ATT Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 stycznia 2021 roku

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 8 stycznia 2021 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.
W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu dotyczących podjętych uchwał. Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bDUpVJnX