Trwa ładowanie...
bDSfksPV

Notowania

BOS: strona spółki
12.01.2021, 14:38

BOS Utworzenie dodatkowej rezerwy na hipoteczne kredyty walutowe

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 r. podjął decyzję o utworzeniu dodatkowej rezerwy w wysokości 19,8 mln zł na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Rezerwa obciąży wynik IV kwartału 2020 r.
Wzrost wartości rezerwy jest skutkiem zwiększenia liczby postępowań w toku oraz aktualizacji założeń i parametrów stosowanego przez Bank modelu. Wskazana wysokość rezerwy ma charakter szacunkowy i będzie podlegała badaniu przez audytora, w związku z czym może ulec zmianie. Ostateczna wysokość rezerwy zostanie przedstawiona w sprawozdaniu finansowym Banku za 2020 rok. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty

bDSfksQD