Trwa ładowanie...
bErzBDIl

Notowania

ARG Informacja dotycząca wewnętrznych projektów i celów wydawniczych na I półrocze 2021 r.

Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) niniejszym informuje, iż na podstawie przeprowadzonej analizy planu wydawniczego gier oraz zasobów Spółki zdefiniowane zostały cele Emitenta na I półrocze 2021 roku.
Zgodnie z planami Zarządu Emitenta w I półroczu 2021 r. wydane zostaną co najmniej 3 nie ogłoszone do tej pory wewnętrzne projekty spółki na konsolę Nintendo Switch lub Steam. Dodatkowo projekty na Steam możliwe, że zostaną w pierwszej kolejności wydane w formie demo bądź early access. O szczegółach lub zmianach w powyższym zakresie Spółka informowała będzie w kolejnych komunikatach, wraz ze stopniowym rozwojem realizowanych projektów. Powyższe założenia wpisują się w strategię rozwoju Spółki opisaną w Pkt 9.2.2. Dokumentu Informacyjnego Spółki z dnia 21 grudnia 2020 r., zgodnie z którą w całym 2021 r. Spółka zamierza przeprowadzić łącznie ok. 10 premier. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bErzBDIT