Trwa ładowanie...
bEhJvrit

Notowania

AIN Zawarcie umowy sprzedaży wszystkich akcji w spółce zależnej

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Kuźnica Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie cywilnoprawną umowę sprzedaży 2.820.000 akcji spółki zależnej - Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: „BBI”), stanowiących 68,79% kapitału zakładowego BBI i uprawniających do 68,79% głosów na walnym zgromadzeniu BBI.
Przeniesienie własności akcji BBI nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny sprzedaży w kwocie 6.006.600,00 zł (sześć milionów sześć tysięcy sześćset złotych), przelewem na rachunek bankowy Spółki. Strony ustaliły trzydniowy termin na rozliczenie ceny sprzedaży.

Inne komunikaty

bEhJvrjb