Trwa ładowanie...
bESixjOt
Notowania
PATENTUS: strona spółki
19.01.2021, 12:13

PAT Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych („Rozporządzenie”), podaje informacje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
Raport roczny: - raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2020 – 22.03.2021r. - raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2020 – 22.03.2021r. Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021r. – 17.05.2021r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021r. – 15.11.2021r. Raport półroczny: - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021r. – 30.08.2021r. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, w związku z czym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Jednocześnie, Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanych rozszerzonych raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 roku oraz II kwartał 2021 roku.

Inne komunikaty

bESixjPb