Trwa ładowanie...
bDTGWBuJ

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
20.01.2021, 10:47

PRF Wprowadzenie obligacji serii S do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 43/2021 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 70.000 obligacji na okaziciela serii S wyemitowanych przez PragmaGO S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. W związku z podjęciem ww. uchwały o wprowadzeniu Emitent informuje również, że rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Inne komunikaty

bDTGWBvr