Trwa ładowanie...
bDTGCmXV

Notowania

PRF Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii S

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 55/2021 o wyznaczeniu na dzień 25 stycznia 2021 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 70.000 obligacji na okaziciela serii S wyemitowanych przez PragmaGO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00206. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0624”.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Inne komunikaty

bDTGCmYD