Trwa ładowanie...
bDTrOqgl

Notowania

ARTERIA: strona spółki
25.01.2021, 17:33

ARR Treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Arteria S.A.

W nawiązaniu do treści raportów nr 2/2021 i 3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku, Zarząd Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał treść ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji Arteria S.A.
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie została ogłoszona przez Investcamp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Mayas Basic Concept limited, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą – Marzec oraz Anną Pielach działającymi w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25) w związku z planowanym nabyciem przez Investcamp sp. z o.o., Marcina Marca oraz Ewę Czarzastą – Marzec akcji Spółki uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 73 ust. 1 Ustawa o Ofercie Publicznej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. 2020 poz. 2114). W załączeniu pełna treść otrzymanego wezwania.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTrOqgT