Trwa ładowanie...
bDUpUVqt

Notowania

APATOR: strona spółki
27.01.2021, 12:53

APT Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd spółki Apator S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
1) Skonsolidowane raporty kwartalne: - za IV kwartał 2020 roku - 26 lutego 2021 roku (piątek), - za I kwartał 2021 roku - 17 maja 2021 roku (poniedziałek), - za III kwartał 2021 roku - 17 listopada 2021 roku (środa). 2) Raporty półroczne za I półrocze 2021 roku: - jednostkowy raport półroczny – 31 sierpnia 2021 roku (wtorek), - skonsolidowany raport półroczny – 31 sierpnia 2021 roku (wtorek). 3) Raporty roczne za 2020 rok: - jednostkowy raport roczny - 28 kwietnia 2021 roku (środa), - skonsolidowany raport roczny - 28 kwietnia 2021 roku (środa). Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Apator S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2021 roku. Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową. Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Inne komunikaty

bDUpUVrb