Trwa ładowanie...
bEUKTFnV
Notowania
BIOTON: strona spółki
28.01.2021, 14:28

BIO Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2021

BIOTON S.A. („Spółka”) będzie przekazywać raporty okresowe w roku 2021 w następujących terminach:
1. skonsolidowane "rozszerzone" raporty kwartalne: • za I kwartał 2021 r. - 30.04.2021 r., • za III kwartał 2021 r. – 29.10.2021 r., 2. skonsolidowany "rozszerzony" raport półroczny: • za I półrocze 2021 r. – 31.08.2021 r., 3. raporty roczne za rok 2020: • jednostkowy –31.03.2021 r., • skonsolidowany – 31.03.2021 r. Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2021 r. Ponadto zgodnie z §62 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki. Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEUKTFoD