Trwa ładowanie...
bESZIqIB
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-11-30
BIO Zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy Pożyczki
4,47
+0,67
2021-10-29
BIO QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,70
-0,53
2021-09-09
BIO Wniesienie przez AIS Investment 2 Sp. z o.o. skargi kasacyjnej
4,97
+0,20
2021-08-31
BIO PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
5,11
-1,17
2021-06-29
BIO Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A. - korekta
5,21
0,00
2021-06-28
BIO Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.
5,32
-1,88
2021-06-28
BIO Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
5,32
-1,32
2021-06-28
BIO Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BIOTON S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
5,32
-2,26
2021-06-16
BIO Zgłoszenie Kandydatów do Rady Nadzorczej Bioton S.A.
5,45
-1,47
2021-06-16
BIO Rezygnacja osoby nadzorującej Bioton S.A.
5,45
-2,94
2021-06-14
BIO Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy pożyczki
5,20
-0,19
2021-05-25
BIO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A.
5,18
-0,58
2021-04-30
BIO QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,98
0,00
2021-04-29
BIO Korekra raportu okresowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2020
5,98
0,00
2021-03-31
BIO Oddalenie apelacji AIS Investment 2 Sp. z o.o.
5,42
0,00
2021-03-16
BIO Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bioton S.A.
6,50
-8,46
2021-01-28
BIO Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2021
4,33
0,00
2020-11-03
BIO Raport rewidenta ds. szczególnych
4,44
0,00
2020-10-30
BIO Powołanie Prezesa Zarządu
4,28
-3,74
2020-10-30
BIO Rezygnacja Prezesa Zarządu
4,28
-3,74
  • Poprzednia strona
  • z 69
  • Następna strona
bESZIqJj