Trwa ładowanie...
bEIJqLkl
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 53336 82191 04843 447
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 55818724 3783 939
Zysk (strata) brutto4 460-2 65124 1072 755
Zysk (strata) netto3 666-5 06618 7132 393
Przepływy netto-4 881-12 70516 328-1 764
Przepływy netto z działalności operacyjnej-9 6879962 749977
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4 603-4 9939 150-359
Przepływy netto z działalności finansowej203-8 7084 429-2 382
Aktywa razem854 954858 611867 107880 057
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania236 674244 051247 462279 209
Zobowiązania długoterminowe102 20385 25790 116122 366
Zobowiązania krótkoterminowe134 471158 794157 346156 843
Kapitał własny618 280614 560619 645600 848
Kapitał zakładowy1 717 2841 717 2841 717 2841 717 284
Liczba akcji (tys. szt.)85 864,2085 864,2085 864,2085 864,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,207,167,227,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,04-0,060,220,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów221 788202 032241 166241 808
Zysk (strata) z działalności operacyjnej48 580-163 543-52 413-1 678
Zysk (strata) brutto41 611-162 10115 168-256 463
Zysk (strata) netto33 920-126 69226 266-258 757
Przepływy netto15 062-568-30 942-53 553
Przepływy netto z działalności operacyjnej41 95046 70827 880-11 613
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 685-53 80237 473-4 015
Przepływy netto z działalności finansowej-22 2036 526-96 295-37 925
Aktywa razem867 107885 0791 010 0261 181 168
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania247 462299 759297 233289 736
Zobowiązania długoterminowe90 116102 718123 08556 505
Zobowiązania krótkoterminowe157 346197 041174 148233 231
Kapitał własny619 645585 320712 793891 432
Kapitał zakładowy1 717 2841 717 2841 717 2841 717 284
Liczba akcji (tys. szt.)85 864,2085 864,2085 864,2085 864,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,226,828,3010,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,40-1,480,31-3,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEIJqLkT