Trwa ładowanie...
bETCkgsB
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów47 83136 53336 82191 048
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 5912 55818724 378
Zysk (strata) brutto5 7284 460-2 65124 107
Zysk (strata) netto4 6133 666-5 06618 713
Przepływy netto-7 514-4 881-12 70516 328
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 573-9 6879962 749
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 2804 603-4 9939 150
Przepływy netto z działalności finansowej-5 807203-8 7084 429
Aktywa razem866 053854 954858 611867 107
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania243 213236 674244 051247 462
Zobowiązania długoterminowe95 449102 20385 25790 116
Zobowiązania krótkoterminowe147 764134 471158 794157 346
Kapitał własny622 840618 280614 560619 645
Kapitał zakładowy1 717 2841 717 2841 717 2841 717 284
Liczba akcji (tys. szt.)85 864,2085 864,2085 864,2085 864,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,257,207,167,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,050,04-0,060,22
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów221 788202 032241 166241 808
Zysk (strata) z działalności operacyjnej48 580-163 543-52 413-1 678
Zysk (strata) brutto41 611-162 10115 168-256 463
Zysk (strata) netto33 920-126 69226 266-258 757
Przepływy netto15 062-568-30 942-53 553
Przepływy netto z działalności operacyjnej41 95046 70827 880-11 613
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 685-53 80237 473-4 015
Przepływy netto z działalności finansowej-22 2036 526-96 295-37 925
Aktywa razem867 107885 0791 010 0261 181 168
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania247 462299 759297 233289 736
Zobowiązania długoterminowe90 116102 718123 08556 505
Zobowiązania krótkoterminowe157 346197 041174 148233 231
Kapitał własny619 645585 320712 793891 432
Kapitał zakładowy1 717 2841 717 2841 717 2841 717 284
Liczba akcji (tys. szt.)85 864,2085 864,2085 864,2085 864,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,226,828,3010,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,40-1,480,31-3,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bETCkgtj