Trwa ładowanie...
bDTryzrF

Notowania

PAMAPOL: strona spółki
28.01.2021, 14:37

PMP Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

Działając na podstawie § 80 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Pamapol S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2021.
I. Raporty kwartalne: Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2021 r.: - 7 maja 2021 r. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2021 r.: - 18 listopada 2021 r. II. Raport półroczny: Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2021 r.: - 3 września 2021 r. III. Raporty roczne: Jednostkowy raport roczny Pamapol S.A. za 2020 r.: – 31 marca 2021 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Pamapol za 2020 r.: – 31 marca 2021 r. Jednocześnie Emitent oświadcza, iż działając na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2020 r. oraz za II kwartał 2021 r. Ponadto Emitent informuje, iż w 2021 r. będzie kontynuował przekazywanie do publicznej wiadomości rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Inne komunikaty

bDTryzsn