Trwa ładowanie...
bDTsgwLF

Notowania

MLSYSTEM: strona spółki
29.01.2021, 11:55

MLS Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu (”Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 17.03.2021 r. Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 12.05.2021 r. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – 08.09.2021 r. Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 17.11.2021 r. Zgodnie z § 79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.

Inne komunikaty

bDTsgwMn