Trwa ładowanie...
bDUqtjxh

Notowania

RUBICON: strona spółki
2.02.2021, 13:44

NVG Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku – korekta raportu

Zarząd spółki "Novavis Group SA" (dalej jako "Spółka") informuje, że w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., przekazał do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021. W wyżej wymienionym raporcie, Spółka koryguje błędnie podaną datę publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku z 30 listopada 2021 na 29 listopada 2021 r.
W związku z powyższym, poniżej przekazujemy prawidłowe terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021: 1. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - 31 maja 2021 r., 2. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - 30 listopada 2021 r., 3. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2021 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe - 30 września 2021 r., 4. Raport roczny za 2020 rok - 30 kwietnia 2021 r., 5. Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok - 30 kwietnia 2021 r. Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka w 2021 roku nie będzie publikowała raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego. Jednocześnie, zgodnie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Inne komunikaty

bDUqtjxP