Trwa ładowanie...
bDTGqLSd

Notowania

AQT Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR (zbycie akcji Emitenta)

Zarząd AQT Water S.A. (dalej: "Spółka") zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 5 lutego 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach (zbycie akcji Emitenta) w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pani Dominique Jahan, osoby blisko powiązanej z Panią Katarzyną Jahan, byłym członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Treść przedmiotowego zawiadomienia i wykaz zawartych transakcji stanowią załączniki do niniejszego Raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTGqLSL