Trwa ładowanie...
bDToAfmd

Notowania

PRF Uzupełnienie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 05 marca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki tj. od Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działającego na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, uzupełnienie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PragmaGO S.A., o którym to żądaniu Emitent informował w raporcie bieżącym 6/2021. Uzupełnienie żądania zwołania zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W związku z otrzymanym uzupełnieniem żądania, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Załączniki

Inne komunikaty

bDToAfmL