Trwa ładowanie...
bDSpRCjV

Notowania

JWC Przedterminowy wykup obligacji serii JWC0522 (ISIN PLJWC0000118)

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) niniejszym zawiadamia Obligatariuszy obligacji serii JWC0522 oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000118 („Obligacje”) o podjętej w dniu 5 lutego 2021 r. decyzji w sprawie skorzystania z prawa do żądania przedterminowego wykupu wszystkich 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8.4 Warunków Emisji Obligacji („Obligatoryjny Wcześniejszy Wykupu na Żądanie Emitenta”).
Zgodnie z pkt. 8.4 Warunków Emisji Obligacji Spółka podaje poniższe informacje dotyczące Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta: Obligatoryjny Wcześniejszy Wykupu na Żądanie Emitenta nastąpi w dniu 12 marca 2021 r. tj. w dniu Płatności Odsetek od Obligacji; W dniu Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykup na Żądanie Emitenta zostanie wykupiona z każdej Obligacji kwota 275,00 zł, co stanowi 100 % udział w wartości nominalnej każdej z Obligacji pozostającej w obrocie. Łączna wartość pozostających do spłaty, a wykupowanych przez Spółkę Obligacji, wynosi 19.250.000,00 zł. Dokonany Obligatoryjny Wcześniejszy Wykupu na Żądanie Emitenta spowoduje całkowitą spłatę wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę Obligacji. Wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z regulacjami Krajowego Depozyty Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Dniem ustalenia uprawnionych do wykupu będzie dzień 4 marca 2021 r. tj. dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania odsetek w dniu ich płatności przypadającym na 12 marca 2021 r.

Inne komunikaty

bDSpRCkD