Trwa ładowanie...
bDTtaZhh

Notowania

KBJ: strona spółki
8.02.2021, 16:07

KBJ Zawarcie umowy z Grupą PSE S.A.

Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu przez Spółkę w dniu 8 lutego 2021 roku, z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (Klient), Umowy na świadczenie usług wsparcia kompetencyjnego oraz rozwoju systemu SAP.
Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania. Przedmiot Umowy stanowi stałe wsparcie Klienta w zakresie eksploatacji oraz rozwoju systemu. Wartość kontraktu przekracza kwotę 2 mln zł brutto. Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty

bDTtaZhP