Trwa ładowanie...
bDSfGrfV

Notowania

SFINKS: strona spółki
9.02.2021, 16:04

SFS Zawarcie aneksu do umowy z EUROCASH S.A.

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015 dotyczącego zawarcia z EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach („EC”, „Dystrybutor”) Umowy o współpracy w zakresie dystrybucji („Umowa dystrybucji”) oraz raportu bieżącego nr 62/2019 informuje, że w dniu 09 lutego 2021 r. zawarł z EC aneks do powyższej umowy („Aneks”) dotyczący aktualizacji dotychczasowych stawek logistycznych oraz wydłużenia okresu jej obowiązywania do dnia 31.12.2025 r.
Sfinks ma prawo przedłużyć okres obowiązywania Umowy dystrybucji o kolejne dwa lata w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Dystrybutorowi nie później niż na 12 miesięcy przed upływem terminu wskazanego w zdaniu powyżej. Szacunkowa wartość Umowy dystrybucji w wydłużonym okresie jej obowiązywania (począwszy od dnia zawarcia Aneksu) wynosi 150 mln zł.

Inne komunikaty

bDSfGrgD