Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SFINKS: strona spółki
24.01.2024, 18:50

SFS Aktualizacja informacji nt. cyklicznej sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez sieć zarządzaną przez Grupę Kapitałową Sfinks Polska.

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Sfinks”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z 10.02.2023 r., informuje że dla zachowania w roku 2024 przejrzystości oraz efektywności polityki informacyjnej Emitenta zapewniającej inwestorom dostęp do informacji istotnych dla oceny sytuacji i perspektyw Emitenta oraz przewidywalności wyników Grupy Kapitałowej Sfinks, mając na względzie w szczególności opublikowaną przez Emitenta Strategię Grupy Kapitałowej Sfinks na lata 2024-2029 oraz obecną sytuację gospodarczą, podjął w dniu 24 stycznia 2024 r. decyzję o zmianie dotychczasowego cyklu przekazywania do publicznej wiadomości informacji o sprzedaży gastronomicznej sieci działających pod markami z Grupy Emitenta oraz liczby lokali, z miesięcznego - na kwartalny. Informacje o kwartalnych wynikach sprzedaży będą przekazywane do publicznej wiadomości do 10 dnia miesiąca następującego po zamknięciu danego kwartału kalendarzowego.
W ocenie Emitenta przekazywanie informacji w powyższym zakresie za okresy kwartalne zapewni inwestorom większą porównywalność danych z uwzględnieniem wpływu sezonowości, a przez to pełniejszy i bardziej rzetelny obraz trendów sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez sieć zarządzaną przez GK Emitenta. Wobec powyższego Sfinks zamierza opublikować informacje o sprzedaży zrealizowanej w pierwszym kwartale 2024 w miesiącu kwietniu. Emitent przypomina, że sprzedaż gastronomiczna w lokalach działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks jest sumą sprzedaży realizowanej przez restauracje własne i franczyzowe (z wyłączeniem sieci Piwiarnia). Sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach własnych stanowi przychód Grupy, natomiast sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach franczyzowych stanowi przychód franczyzobiorców, od których pobierana jest opłata franczyzowa. Poziom sprzedaży gastronomicznej jest jednym ze wskaźników bieżącego postrzegania sytuacji Spółki, jednak nie może być jedyną podstawą do oceny sytuacji ekonomicznej Spółki. Szczegółowe dane finansowe dotyczące działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w poszczególnych okresach sprawozdawczych będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie właściwych raportów.

Inne komunikaty