Trwa ładowanie...
bDTkrrWt

Notowania

SFINKS: strona spółki
11.02.2021, 14:44

SFS Aktualizacja informacji nt. postępowania o zatwierdzenie układu – przyjęcie układu na Zgromadzeniu Wierzycieli

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020, w którym Sfinks poinformował o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, oraz raportu bieżącego nr 51/2020 dotyczącego propozycji układowych informuje, że w dniu 11 lutego 2021r. odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli Sfinks Polska S.A., na którym przegłosowano przyjęcie układu („Zgromadzenie Wierzycieli”). Układ będzie realizowany po jego zatwierdzeniu przez Sąd, o czym Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego.
Propozycje układowe, z zastrzeżeniem informacji zamieszczonych poniżej, nie uległy zmianie w stosunku do przedstawionych wierzycielom przez Emitenta, o których Spółka informowała ww. raportem bieżącym. Zmodyfikowana została propozycja układowa w Grupie II - Podmioty, działające na podstawie ustawy Prawo Bankowe, które udzieliły finansowania Sfinks Polska S.A. w postaci kredytu bankowego lub gwarancji bankowych, których wierzytelności wynikają z niespłaconego kapitału, odsetek oraz innych roszczeń wynikających z umów finansowania - do grupy tej należą wierzytelności przysługujące od Sfinks Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Do najistotniejszych zmian należą: pierwotnie proponowane umorzenie odsetek zastąpiono ich spłatą w terminie płatności ostatniej raty, tj. w sierpniu 2028 r., oraz podwyższenie marży z 2 p.p. do 3 p.p. W trakcie Zgromadzenia Wierzycieli Nadzorca układu przedstawił sprawozdanie o możliwości wykonania układu informując, że pomimo wydłużenia ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności restauracyjnej stacjonarnie (lockdown) w stosunku do zakładanego okresu przy sporządzaniu propozycji układowych, tj. do stycznia 2021 r., przy utrzymaniu pozostałych założeń możliwe będzie wygenerowanie przepływów pieniężnych wystarczających na realizację układu. Jednocześnie zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne jednym z kluczowych czynników wymaganych do zatwierdzenia układu przez Sąd niezbędne będzie uregulowanie przez Sfinks zobowiązań powstałych po otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, do realizacji czego - z uwagi na przedłużający się lockdown - niezbędne jest pozyskanie przez Sfinks środków w formie pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach programu Polityka Nowej Szansy. Emitent wskazuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu przedłożony w dniu 30.10.2020 r. wniosek o udzielenie powyższej pożyczki znajduje się jeszcze na etapie rozpatrywania przez ARP S.A. Emitent wskazuje ponadto, że ponad 80 wierzycieli, których wierzytelności są objęte Grupą V, wybrało możliwość skonwertowania części wierzytelności na akcje Emitenta. Na skutek powyższego Sfinks przewiduje emisję ok. 6 mln akcji serii R.

Inne komunikaty

bDTkrrXb