Trwa ładowanie...
bDRZKqRN

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
11.02.2021, 16:29

PRF Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała dnia 11 lutego 2021 r. od Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce do stanu poniżej 15 % ogólnej liczby głosów w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDRZKqSv