Trwa ładowanie...
bDUqxbhN

Notowania

RUBICON: strona spółki
17.02.2021, 19:16

NVG Zawarcie znaczącego porozumienia przez Novavis Group S.A.

Zarząd Novavis Group S.A. ("Emitent"; "Spółka" ) informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku, zostało zawarte Porozumienia, którego stronami są MILLE Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdyni ("MILLE") oraz Emitent.
Przedmiotem zawartego Porozumienia jest kompleksowa realizacja procesów deweloperskich wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 100 MWp, które będą przewidywały również zainstalowanie magazynów energii. Do realizacji wspólnego przedsięwzięcia posłuży pakiet dzierżawionych gruntów jakim dysponuje MILLE wraz z potencjałem w zakresie dewelopowania i finansowania projektów, posiadanym przez Grupę Kapitałową Emitenta. Zgodnie z treścią Porozumienia, strony postanowiły realizować projekty w ramach nowopowstałych spółek celowych („SPV”), których udziałowcami będą odpowiednio w 70% spółka Novavis Group S.A. lub podmiot przez nią wskazany oraz w 30% udziałów spółka MILLE lub podmiot przez nią wskazany. Szacowany łączny koszt dewelopmentu wyniesie około 11 000 000 PLN przy założeniu stworzenia portfela przemysłowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 100 MWp. Po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę projektów fotowoltaicznych strony Porozumienia wspólnie zadecydują o ich przyszłości, zakładając na tym etapie możliwość kompleksowej realizacji, bądź sprzedaży spółek celowych. Średni prognozowany czas realizacji projektów Strony ustaliły na od 9 do 16 miesięcy. W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku ("Rozporządzenie MAR") ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A.

Inne komunikaty

bDUqxbiv