Trwa ładowanie...
bDTrurIl

Notowania

ACTION: strona spółki
18.02.2021, 13:04

ACT Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Złożenie wniosków o ustanowienie zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu. Korekta raportu bieżącego nr 6/2021

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w wykonaniu art. 1.6. i 1.12. prawomocnie zatwierdzonego układu w postępowaniu sanacyjnym Spółki (dalej: Układ), Emitent w dniu dzisiejszym złożył do sądu wnioski o wpis zastawów rejestrowych w rejestrze zastawów na wyposażeniu systemów magazynowych stanowiących rzeczy ruchome lub ich zbiór (opisanym w art. 1.6. ust. 1) Układu) oraz prawach z rejestracji znaków towarowych (opisanych w art. 1.6. ust. 2) pkt a) – mm) Układu.
Zgodnie z art. 1.6. Układu oraz umowami zastawniczymi (o których zawarciu z administratorem zastawu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 5.01.2021 r.), powyższe zastawy rejestrowe ustanowione zostały w celu zabezpieczenia roszczeń Wierzycieli należących do Grupy I i Grupy IV do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 399.196 tys. zł. w odniesieniu do każdego zastawu rejestrowego. Ustanowienie powyższych zastawów rejestrowych wymaga wpisu do rejestru zastawów. Jednocześnie Spółka dokonuje korekty raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 11.02.2021 r. w związku z oczywistą omyłką w raporcie 6/2021 w postaci błędnej numeracji raportu, poprawna numeracja raportu z dnia 11.02.2021 r. to 7/2021.

Inne komunikaty

bDTrurIT