Trwa ładowanie...
bEUpxTdx
Notowania
INWESTPL: strona spółki
18.02.2021, 19:17

INW Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUpxTef