Trwa ładowanie...
bEUAlbZx
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-09-27
INW Zapowiedź gry Best Forklift Operator
0,30
+1,97
2021-09-16
INW DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
0,31
-0,65
2021-08-27
INW Uzgodnienie Planu Połączenia Gamedust S.A. ze spółką zależną
0,34
-0,89
2021-08-25
INW Założenie spółki celowej. Nawiązanie współpracy z Spotlight Agency sp. z o. o.
0,34
0,00
2021-08-24
INW Zmiana stanu posiadania
0,34
-1,79
2021-08-24
INW Zmiana stanu posiadania
0,34
-1,79
2021-06-28
INW Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku
0,36
0,00
2021-06-02
INW Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku
0,38
-0,26
2021-05-06
INW Nabycie udziałów Gamedust sp. z o.o.
0,35
-7,51
2021-03-25
INW Zbycie spółki zależnej
0,38
-1,05
2021-03-05
INW Przeniesienie przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej
0,40
0,00
2021-03-04
INW Zmiana stanu posiadania
0,41
0,00
2021-03-02
INW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.02.2021 roku
0,42
-4,31
2021-03-01
INW Informacja na temat wygaśnięcia zabezpieczenia
0,42
0,00
2021-03-01
INW Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F
0,39
+7,18
2021-02-26
INW Podjęcie decyzji o dokonaniu istotnego odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta
0,39
0,00
2021-02-26
INW Wycena Gamedust sporządzona przez biegłego rewidenta
0,42
-6,25
2021-02-18
INW Zmiana stanu posiadania
0,39
0,00
2021-02-18
INW Zmiana stanu posiadania
0,40
-3,02
2021-02-16
INW Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
0,39
-1,53
  • Poprzednia strona
  • z 10
  • Następna strona
bEUAlcaf