Trwa ładowanie...
bELiQoyd
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22020Q22018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29047370 875140 454
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-533-2 173-293-476
Zysk (strata) brutto-541-2 177-640-422
Zysk (strata) netto-182-2 177-618-333
Przepływy netto0014 009-2 230
Przepływy netto z działalności operacyjnej005 611640
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej005 736-2 887
Przepływy netto z działalności finansowej002 66217
Aktywa razem14 06615 95216 03242 900
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 1203 4652 86430 825
Zobowiązania długoterminowe1531101 456
Zobowiązania krótkoterminowe3 1053 1532 86429 369
Kapitał własny10 94612 48713 16812 075
Kapitał zakładowy11 34110 79610 78610 786
Liczba akcji (tys. szt.)113 287,44107 863,09107 863,09107 863,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,100,120,120,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,02-0,01-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów383 280425 101141 21710 906
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 190-694294206
Zysk (strata) brutto-291-1 085204185
Zysk (strata) netto-330-76588142
Przepływy netto11 9378 9501 614-706
Przepływy netto z działalności operacyjnej19 3963 8821 013-801
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 9642 5322 33858
Przepływy netto z działalności finansowej-4942 536-1 73637
Aktywa razem50 51630 50626 6585 392
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania36 80816 50711 7812 227
Zobowiązania długoterminowe1 9721 9091 879292
Zobowiązania krótkoterminowe34 83614 5989 9021 935
Kapitał własny12 25912 53913 2533 165
Kapitał zakładowy10 78610 78610 786786
Liczba akcji (tys. szt.)107 863,09107 863,09107 863,097 103,84
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,110,120,120,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,010,000,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bELiQoyL