Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4235881 009290
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 006-489710-498
Zysk (strata) brutto-3 938-488704-505
Zysk (strata) netto-4 344-488648-500
Przepływy netto672 5541 692-969
Przepływy netto z działalności operacyjnej67-896-563-4 044
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00-3500
Przepływy netto z działalności finansowej03 4502 6053 075
Aktywa razem60 67868 14467 03513 263
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 72214 48711 223528
Zobowiązania długoterminowe1 3237 6118 16710
Zobowiązania krótkoterminowe1 3996 8763 055518
Kapitał własny57 95653 65755 81212 735
Kapitał zakładowy15 94523 45023 44512 758
Liczba akcji (tys. szt.)159 448,59234 448,59234 448,59234 448,59
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,360,230,240,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,000,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 1511 794383 280425 101
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 672-4 696-1 190-694
Zysk (strata) brutto-2 718-4 677-291-1 085
Zysk (strata) netto-2 294-4 783-330-765
Przepływy netto2 10927111 9378 950
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 322-75319 3963 882
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2400-6 9642 532
Przepływy netto z działalności finansowej4 6711 024-4942 536
Aktywa razem67 03513 94450 51630 506
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 2232 24036 80816 507
Zobowiązania długoterminowe8 1675521 9721 909
Zobowiązania krótkoterminowe3 0551 68834 83614 598
Kapitał własny55 81211 70412 25912 539
Kapitał zakładowy23 44511 34110 78610 786
Liczba akcji (tys. szt.)234 448,59113 287,44107 863,09107 863,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,240,100,110,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,04-0,00-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)