Trwa ładowanie...
bDUqkMeZ

Notowania

JSW: strona spółki
19.02.2021, 13:43

JSW Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z 19.02.2021 r.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 19 lutego 2021 roku („NWZ”).
Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bDUqkMfH