Trwa ładowanie...
bDSfoIyJ

Notowania

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

DataTytułKursZmiana
2021-03-31
JSW Zawarcie Porozumienia Zbiorowego
29,26
+0,99
2021-03-30
JSW Decyzja Zarządu JSW o przedłużeniu gwarancji zatrudnienia dla pracowników JSW S.A.
30,08
-1,30
2021-03-29
JSW Zmiany w składzie Zarządu JSW S.A.
30,30
-0,92
2021-03-18
JSW SP /2020: Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
32,35
0,00
2021-02-26
JSW Rejestracja przez Sąd zmian Statutu JSW S.A.
35,46
-0,76
2021-02-23
JSW Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel
38,60
-4,64
2021-02-19
JSW Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 19.02.2021 r.
39,71
-0,88
2021-02-19
JSW Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z 19.02.2021 r.
39,71
-0,88
2021-02-15
JSW Powołanie Prezesa Zarządu JSW S.A. - uzupełnienie
38,43
+5,78
2021-02-09
JSW Powołanie Prezesa Zarządu JSW S.A.
39,59
-0,45
2021-01-23
JSW Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 19.02.2021 r. wraz z projektami uchwał
32,05
-1,44
2021-01-19
JSW Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
33,63
-1,58
2021-01-18
JSW Zmiany w składzie Zarządu JSW S.A.
28,30
+18,83
2021-01-13
JSW Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w IV kwartale 2020 roku
26,13
-1,26
2020-12-29
JSW Komunikat KDPW S.A. o rejestracji akcji JSW S.A.
25,96
+0,50
2020-12-23
JSW Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A oraz D spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
25,80
0,00
2020-12-23
JSW Podpisanie umowy pożyczki preferencyjnej pomiędzy JSW S.A. a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm
25,80
0,00
2020-12-22
JSW Warunkowa rejestracja akcji w KDPW
25,17
0,00
2020-12-15
JSW Podpisanie umowy międzywierzycielskiej pomiędzy JSW S.A., Polskim Funduszem Rozwoju S.A. oraz dotychczasowymi wierzycielami finansowym Spółki, będącymi stroną umowy z 9 kwietnia 2019 roku
27,10
+0,41
2020-12-15
JSW Podjęcie decyzji przez Polski Fundusz Rozwoju dotyczącej udzielenia pożyczki preferencyjnej dla JSW S.A. w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm
26,10
+3,83
  • Poprzednia strona
  • z 30
  • Następna strona
bDSfoIzr