Trwa ładowanie...
bEKtDVIl
Notowania

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 178 9001 998 1001 805 7002 123 700
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-151 100-193 900-509 200-116 900
Zysk (strata) brutto-178 900-217 600-546 800-142 000
Zysk (strata) netto-169 000-187 500-452 600-117 700
Przepływy netto-241 800-328 700987 60092 500
Przepływy netto z działalności operacyjnej182 600240 500-76 900235 500
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-345 100-507 600-128 300-78 900
Przepływy netto z działalności finansowej-79 300-61 6001 192 800-64 100
Aktywa razem14 916 10014 902 70015 030 90013 433 500
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 941 3007 780 1007 713 8006 605 300
Zobowiązania długoterminowe4 040 0004 010 6004 133 5002 768 100
Zobowiązania krótkoterminowe3 901 3003 769 5003 580 3003 837 200
Kapitał własny6 552 1006 717 5006 920 3006 828 200
Kapitał zakładowy1 251 9001 251 9001 251 9001 251 900
Liczba akcji (tys. szt.)117 411,60117 411,60117 411,60117 411,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)55,8057,2158,9458,16
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,44-1,60-3,85-1,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 989 4008 671 8009 809 5008 877 200
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 743 300905 6002 254 1003 116 500
Zysk (strata) brutto-1 867 600828 0002 192 5003 123 600
Zysk (strata) netto-1 546 000628 9001 737 1002 538 900
Przepływy netto1 246 600-1 300 500480 900600
Przepływy netto z działalności operacyjnej354 7001 140 3002 818 4002 870 700
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-549 300-2 260 500-1 581 700-2 170 300
Przepływy netto z działalności finansowej1 441 200-180 300-755 800-699 800
Aktywa razem15 030 90014 926 40013 762 60012 090 200
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 713 8006 074 9005 317 2005 468 700
Zobowiązania długoterminowe4 133 5002 580 8001 691 7002 932 900
Zobowiązania krótkoterminowe3 580 3003 494 1003 625 5002 535 800
Kapitał własny6 920 3008 463 2008 081 4006 389 100
Kapitał zakładowy1 251 9001 251 9001 251 9001 251 900
Liczba akcji (tys. szt.)117 411,60117 411,60117 411,60117 411,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)58,9472,0868,8354,42
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-13,175,3614,7921,62
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEKtDVIT