Trwa ładowanie...
bEBXhmad
Notowania
BITEVIL: strona spółki
22.02.2021, 8:33

CDT Podpisanie listu intencyjnego z Softie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisany został pomiędzy Codeaddict S.A. a Softie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio: „Softie” „Strony”) list intencyjny w zakresie rozpoczęcia rozmów mających doprowadzić do nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy Stronami.
Softie jest podmiotem specjalizującym się w szkoleniach i rekrutacji w branży IT, w tym również w segmencie gamingowym, szkoląc m.in. deweloperów dedykowanych rynkowi gamingowemu. Zamiarem Spółki jest przejęcie Softie, co zdaniem Spółki może przyczynić się do powstania podmiotu świadczącego szeroki i komplementarny wachlarz usług, od technologii i usług informatyczno-programistycznych, przez sprzedaż, aż po rekrutację wykwalifikowanych pracowników, mogących wesprzeć Spółkę i jej Klientów w bieżących działalnościach. Spółka przewiduje m.in. możliwość wyemitowania nowych akcji na potrzeby realizacji przejęcia Softie. List intencyjny stanowi wyraz woli Stron podjęcia ze sobą współpracy, natomiast szczegółowe zasady i sposób realizacji wspólnych działań takich jak m.in. forma przejęcia, terminy, czy cena nabycia Softie, ustalane zostaną na etapie przyszłych rozmów pomiędzy Stronami. Strony zakładają, że podpisanie umowy szczegółowo regulującej wspólne działania Stron, powinno nastąpić w ciągu najbliższych trzech tygodni. List intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron, ale jego zawarcie może być dla Emitenta istotne z uwagi na rozpoczęcie rozmów z podmiotem, którego współpraca z Emitentem może przynieść dla niego znaczące korzyści i zwiększyć możliwości i zakres oferowanych usług przez Emitenta.

Inne komunikaty

bEBXhmaL