Trwa ładowanie...
bECuRTcl
Notowania
ARTGAMES: strona spółki
22.02.2021, 10:48

ARG Ustalenie daty rozpoczęcia dystrybucji Alchemist Simulator (PC) w Chinach

Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie planów dystrybucji Alchemist Simulator w wersji na PC („Gra”) w Chinach, niniejszym informuje o ustaleniu daty rozpoczęcia dystrybucji Gry na rynku chińskim.
Zgodnie z ustaleniami partnera Emitenta, spółki Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie pełniącej rolę wydawcy gry („Wydawca”), z podmiotem współpracującym z Wydawcą w zakresie promocji i sprzedaży Gry na rynku chińskim, dystrybucja w ww. regionie rozpocznie się w dniu 25 lutego 2021 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bECuRTcT