Trwa ładowanie...
bECcJDOZ
Notowania

APE Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wniesienia do Spółki aktywów pozwalających na rozwój projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych

Zarząd Spółki APS Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 lutego 2021 r. Spółka podpisała list intencyjny z NEO ENERGY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NEO), potwierdzający wolę stron w zakresie kierunków działania celem uzgodnienia podstawowych założeń planowanej transakcji, polegającej na wniesieniu do Spółki oznaczonych aktywów posiadanych przez NEO, jako wkładów niepieniężnych, w zamian za wydanie akcji nowej emisji Spółki, w wyniku czego NEO lub inny, wskazany przez NEO, podmiot powiązany z NEO, ma stać się istotnym akcjonariuszem mniejszościowym APS Energia S.A. („Transakcja”).
Podpisanie listu intencyjnego wynika z zainteresowania obu stron współpracą strategiczną w zakresie wspólnego rozwijania projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych. Szczegółowe zasady określenia wysokości łącznej ceny emisyjnej objęcia akcji nowej emisji Spółki przez NEO zostaną określone w umowie inwestycyjnej. Zawarcie Transakcji będzie uzależnione w szczególności od wyniku procesu badania due diligence wnoszonych przez NEO aktywów, wynegocjowania dokumentacji transakcyjnej i pozyskania wymaganych zgód. Spółka posiada wyłączność na prowadzenie negocjacji w przedmiocie realizacji Transakcji z NEO do dnia 30 czerwca 2021 r. List Intencyjny nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do zawarcia Transakcji. Spółka będzie informowała o dalszych etapach procedowania postanowień listu intencyjnego – w tym o odstąpieniu od jego realizacji lub podpisaniu umowy inwestycyjnej – w odrębnych raportach bieżących.

Inne komunikaty

bECcJDPH