Trwa ładowanie...
bDSEdBjF

Notowania

ITL Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Inteliwise S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że Emitent zawarł w dniu 24.02.2021 r. umowę z Comarch Polska S.A. na dostarczenie platformy AI Chatbot II Generacji wraz z Live Chat.
Przedmiotem kontraktu jest kompleksowa usługa uruchomienia Platformy Conversational AI InteliWISE dla klienta - instytucji administracji publicznej, pokrywający m.in. usługi analizy, koncepcji automatyzacji, parametryzacji oprogramowania, wdrożenia na infrastrukturę zamawiającego oraz świadczenie wieloletniego serwisu gwarancyjnego. Projekt jest realizowany w ramach strategii Partnerstw Spółki, w ramach których Platforma InteliWISE do Inteligentnej Automatyzacji obsługi klienta jest komponentem dużych projektów informatycznych, realizowanych przez partnera. Wdrożenie powinno nastąpić do końca III kwartału 2021 roku, a okres udzielonej gwarancji i świadczenia serwisu gwarancyjnego wynosi 7 lat od dnia odbioru. Wartość kontraktu przekroczy 10% kapitałów własnych Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od typowych postanowień tego typu umów dotychczas zawieranych przez Emitenta. Podstawa prawna: Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na wpływ na przychody Emitenta.

Inne komunikaty

bDSEdBkn