Trwa ładowanie...
bDTtUpHF

Notowania

OPENFIN: strona spółki
25.02.2021, 20:01

OPF NIEZREALIZOWANIE CZĘŚCI POSTANOWIEŃ UMOWY ZNACZĄCEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. informuje o niezrealizowaniu w dniu dzisiejszym tj. 25 lutego 2021 r. postanowienia umownego w przedmiocie spłaty raty kapitałowej pożyczki udzielonej na podstawie Umowy pożyczki zawartej dnia 18 lutego 2019 r. w kwocie 666 666,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych), powiększonej o odsetki należne wg stanu na dzień 25 lutego 2021 r. w wysokości 3 997,99 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 99/100), której Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 25 lutego 2021 r. w oparciu o postanowienia Aneksu nr 1 z dnia 24 lutego 2020 r. do Umowy pożyczki zawartej pomiędzy Emitentem a Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna w dniu 18 lutego 2019 r.
Emitent informuje, iż Emitent jak i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna należą do Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. Emitent będzie informował o kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z raportowanym zagadnieniem. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR- – informacje poufne

Inne komunikaty

bDTtUpIn